Mərdəkan qəsəbəsində Makaron fabrikinin arxasında təzə yola yaxın

Elan nömrəsi: 249515
Ümumi məlumat
Eksklyuziv!! Mərdəkan qəsəbəsində Makaron fabrikinin arxasın da təzə yola yaxın super təmirli yeni təmirdən çıxmış əla b a ğ evi!! 9.5 Sotda tikilib, tikili sahəsi 270 kv.m-dir. Üm u mi 7 otaqdan ibarətdir. Evin içində 4 yataq otağı, 1 qona q o ta ğı, mətbəx, 1 ximəti otaq (camaşır otağı), geniş hol l və 3 s anuzel var. Həyətdə əlavə mühafizə otağı və 1 sanu z e l va r. B ağ evi ÇOX YÜKSƏK KEYFİYYƏTLİ MATERİALLAR ilə ti ki l ib, hətta evin tikiliş şəkilləri və istifadə olunan mat eri al ları n adı na kimi siyahısı var. (İstəyə uyğun a l ıcıy a tə qdi m olu na bil ər). Laminat, oboy və pərdələr xü susi seçil ib v ə qiym ətlidir . Qapılar 1200 AZN dəyəri n dəd ir. H əyətin də da şma və mərmərdə n düzəlmə filterli ho vuzu , qara jı, 2 k amini, isti d öşəmə ilə təchiz olunm u ş g eniş besetka sı, müxt əlif n öv dekor ativ ağac ları v ar . Su , qaz , işıq d aimidir. Həm evi n içində, həm də hə yət də iş ıqland ırma idea l vəziyyə tdədir. Xüsusən d ə gec ə ço x gözə l görün tü olur. D axili, xar ici diza yn və təm i r i şləri y ü ksək z övqlə olunu b. Rahat is tirahətin iz üçün b ağ evi b ütün t əl əblərə cavab verəcək səv iyyədədir . İlin 4 fəs li yaşamaq üç ün yararlı ekoloji təmiz ərazidəd i r. Bü tün sən ə dləri qayd ası ndır, Ta m paket sənəd dir. Həm to rpağın, hə m e vin Kup çası var . Ba şlanğıc qiymət i 490 00 0 AZ N. Yal nız real alı cı ilə qiymə t də razılaşm a ol acaq .
Əmlakın növü
Otaq sayı
7
Sahə
270 m²
Qiymət
490 000 Azn
Ünvan:
Bakı şəhəri Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsi
Mərdəkan qəsəbəsində Makaron fabrikinin arxasında təzə yola yaxın
Elan yerləşdirən
Ağa Rzayev
Bakı şəhəri
(050) 7277878

Tarix: 06.02.2021